ตำแหน่งงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คลิก..เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการ..ร่วมงานกับเรา


สายงานสารสนเทศ

Programmer , Admin ,IT Supportสายงานวิชาการ

นักวิชาการ เขียนแผนการสอน , นำเสนอข้อมูล, ออกข้อสอบ, สื่อการเรียนการสอนสายงานสื่อสารการตลาดและการบริการ

ประสานงาน ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจองค์กรสายงานขาย

ฝ่ายขายสื่อการเรียนการสอนสายงานอื่นๆ

การจัดการ บุคคล เลขานุการ การเงิน การบัญชี อาคารสถานที่ ยานยนต์